Sąd Rejonowy w Żywcu

Żywiec, ul. Kościuszki 39

Sąd Rejonowy w Żywcu. Należy do okręgu bielskiego. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej.

Sąd Rejonowy w Żywcu rozpoznaje sprawy:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • wykroczeniowe

  • dotyczące rodzin i nieletnich

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej