Wybierz region

Wybierz miasto

    Jak dobrze znasz gwarę żywiecką? Rozwiąż nasz QUIZ!

    Gwara Żywiecczyzny znana również jako gwara żywiecka to grupa gwar języka polskiego charakterystyczna dla mieszkańców Żywca oraz jego okolic, czyli Żywiecczyzny. Zaliczana jest do gwar południowomałopolskich, które z kolei wchodzą w skład dialektu małopolskiego. Gwary Żywiecczyzny nie zostały wyróżnione na mapie gwarowej Kazimierza Nitscha i Stanisława Urbańczyka, jednak jest wspomniana w opisie gwar Pogórza i pasa górskiego, stworzony przez tych samych dialektologów. W gwarach Żywiecczyzny można zauważyć wpływ sąsiednich gwar górnośląskich.

    Przejdź do quizu
    Jak dobrze znasz gwarę żywiecką? Rozwiąż nasz QUIZ!